לוגו כל העיר

ההתחדשות העירונית הינה בעלת חשיבות אסטרטגית עצומה לעיר ירושלים ולעתידה בשנים הקרובות.

כתבות נוספות