בביצוע

הנורית 19

הנורית 19

קריית מנחם, ירושלים

בביצוע

מעלות דפנה 126

מעלות דפנה 126

רמת אשכול, ירושלים

בביצוע

אליעזר הלוי 20

אליעזר הלוי 20

קריית משה, ירושלים

בביצוע

בן ציון 21

בן ציון 21

גבעת שאול, ירושלים

בביצוע

הרצל 60

הרצל 60

קריית משה, ירושלים

בביצוע

שדרות אשכול 26

שדרות אשכול 26

רמת אשכול, ירושלים

בביצוע

ששת הימים 3-5

ששת הימים 3-5

רמת אשכול, ירושלים

בביצוע

שדרות אשכול 28

שדרות אשכול 28

רמת אשכול, ירושלים

בביצוע

הבנאי 2

הבנאי 2

בית הכרם, ירושלים

בביצוע

פארן 14

פארן 14

רמת אשכול, ירושלים

בביצוע

החיד"א 26

החיד"א 26

בית וגן, ירושלים

בביצוע