נמסר

הרצל 60

הרצל 60

קריית משה, ירושלים

בביצוע